KANALIMIZA ABONE OL

YEREL BASINA DESTEK OL

 


EDİTÖR

SAYFA EDİTÖRÜ

 Uğur ALTUNER
 editor@kayserihaber.com.tr

   


VELİ ALTINKAYA


27 MAYIS VE YEŞİLHİSAR OLAYLARI(6)

GÜNDEM - Veli ALTINKAYA


 

İSMET PAŞA DARBENİN MEŞRULUĞUNU SAVUNUYOR

İsmet Paşa’nın Kayseri Olayları ve diğer konularla ilgili TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasını Meclis zabıtalarından aynen yayınlıyoruz:

İsmet İnönü : (Malatya) Grup adına söz istiyorum.

Reis: Buyurun

İsmet İnönü (Malatya) : (sağdan alkışlar) Muhterem arkadaşlarım; beyanatım üzerine bir hatibin temas ettiği mevzuyu huzurunuzda tahlil etmek isterim. Bu mevzu DP gruplarının tebliğleri ve selahiyet sahibi hatiplerinin sözlerinde daima ileri sürülmüştür. Biz ihtilal metotları takip ederiz. (soldan, tamam, doğru sesleri) Şimdi bu mevzuyu Büyük Millet Meclisi huzurunda bir daha kesin olarak açıklamak isterim. Biz ihtilalden yetişmiş insanlarız. İçinizde bizim yaşımızda olanlar pek azdır. Ama bizim etrafımızda bulunan teşekküller, fikirler, zümreler bizim geldiğimiz yolu bütün teferruatıyla bilirler. Biz ihtilalden gelmiş bir nesiliz. Meşrutiyet İhtilali’nden, demokratik rejime geçinceye kadar çok gayret sarf ettik ve çok zahmet çektik. Çok güçlü bir devir bu; ama sabırla muvaffak olduk.

Bu ihtilal rejimi; eşit haklarla dürüst yapılan seçimlerle, iktidar değişimiyle neticelenebildi ve hiçbir kıyamet kopmadı. Bunun milletimizin tarihine daima örnek olabilecek bir misal olarak, cesaret verici bir misal olarak geçmesini istedik. Şimdi biz tekrar ihtilal usulünü takip edecek ve ihtilal yolu ile iktidara geleceğiz de ne olacak?

En büyük derece ile azami derecede muvaffak olsak 1938’de, 1940’da ve 1945’de vardığımız vaziyete varacağız. Bu vaziyetten biz memnun değildik(sağdan, bravo sesleri ve alkışlar). Bu vaziyeti, bu ihtilal rejimini biz de demokratik bir rejim haline dönüştürmek için çok çile çektik. Bizim böyle bir harekete tevessül etmemizde mana yoktur(sağdan bravo sesleri).

Şimdi biz ihtilal rejiminden demokratik rejim içerisinde siyasi hayat takip ediyoruz. Etrafımızda olan ihtilallerin hiçbiri böyle değildir. Büyük inkılaplar, büyük devrimler için yapılmış ihtilallerden sonra normal iktidarlar teessüs edememiş, etmiyor. Rastgele sokak politikacıları meşru iktidarları alt üst etmeye çalışıyorlar. Bu gibi teşebbüslerin hiçbiri % 80 muvaffak olamıyor. Halk iktidarı haksız görmüyorsa, üç-beş kişinin toplantısı iki devletin bütün silahlı silahsız kuvvetlere karşı hareket ederek ihtilal vücuda getirilemez. Şimdi ihtilal iktidarı bir defa eline geçirmiş olanlar tarafından yapılıyor. Kayseri olayları bunun en bariz örneğidir. Seçimle iktidara geliyor devletin vasıtalarına el koyuyor, seçimle gitmek ihtimali ufukta görüldü mü; ben buradan gitmem telaşına düşüyor (sağdan bravo sesleri alkışlar, soldan, Allah’tan kork o senin zamanındaydı sesleri geliyor). Ne oldu telaşınız ne?

Reis: Bir defa daha işaret edeceğim, fikirleri red veya tasvip umumidir. Münferit müdahaleler müzakereyi nereye götürür, sükuneti muhafaza edelim.

İsmet İnönü (devamla): Şimdi iktidarda bulunanların, iktidarı ellerinde bulunduranların milleti ihtilale nasıl zorladıklarını Kayseri’de gördük. Onların bu hareketleri insan hakları beyannamesine bile girmemiştir. Eğer bir idare, insan haklarını tanımaz, baskı rejimi kurarsa o memlekette ayaklanma olur. Ben bunun canlı örneğini Kayseri’de bizzat yaşadım. Buna mana verilmemesi için idarelerin demokratik yolda olması, insan haklarının yürürlükte olması şarttır. Bu fikir beyannamenin ruhunu teşkil ediyor. Şimdi mevzu bahis olan mesele bu. Demokratik rejim, insan hakları yürütülüyor mu, yürütülmüyor mu? Bu bir. Eğer insan hakları yürütülmez, vatandaş hakları zorlanırsa, baskı rejimi kurulursa (Kayseri’de olduğu gibi) ihtilal behemehal olur (sağdan alkışlar, soldan gürültüler). Beni dinleyin (‘ellerin kanlı senin’ sesleri) biz böyle ihtilal içinde bulunamayız; böyle bir ihtilal dışımızda, bizimle münasebeti olmayan tarafından yapılacaktır. Biz demokratik rejim dedik, demokratik rejim kurulmuştur. Bu demokratik rejim istikametinden başka rejim haline götürmek tehlikelidir memleket için. Bu yolla devam ederseniz sizi ben de kurtaramam(Sağdan bravo sesleri ve alkışlar soldan ise gürültüler geliyor).

Şimdi arkadaşlar şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır. Fakat ihtilal aslında bir millet hayatının asla arzu etmeyeceği, çetin ve tehlikeli bir ameliyattır. Birçok memlekette görüyoruz. Çok iyi niyetle vatanperver hislerle, ihtilal yaparak idare kuranlar, kurdukları idarenin ertesi gününden itibaren, kabus içinde yaşarlar. Onlar muvaffak oldukları ihtilali normal bir demokratik rejime devredebilmek için imkan bulamazlar. Bulabilenler tarihte nadir. Biz bulduk; ama bunu bulamayan milletler de çok zarar görürler. İhtilal niçin yapılır? Eğer ihtilal, vatandaş için başka çıkar yol yoktur, kanaati zihinlere ve bütün müesseselere yerleşirse, meşhur bir hak olarak kullanılacaktır. Bundan içtinap kabil değildir.”

SON

 

 

MIŞ…MİŞ…MUŞ…

00- Kayseri Havaalanı’nın eskisi gibi tüm uçuşlar için Kovid 19’a hazır olmadığı söyleniyormuş.

00- Yarım saat arayla iki uçağın inmesi veya kalkması halinde mesafe mefhumuna uyamayacak olan havaalanı kısıtlı hizmet verecekmiş.

00- Kayseri’de 4 binin üzerinde hasta Kovid 19’dan taburcu olurken 9’u entübe 315 hasta hastanelerde tedavi ediliyormuş.

00- Furkan Doğan şehadetinin 10. yılında anılmış.

00- Bir süredir tatilde olan vekillerimiz yarın işbaşı yapacakmış.

00- Büyükşehir Hayvanat Bahçesi’ni ve yiyecek-içecek mekanlarını açmış.

00- Sokağa çıkma kısıtlaması zamanında yol açma ve asfalt çalışması yürüten Melikgazi günde 25 ton atık topluyormuş.

00- Kocasinan’ın Cafe Sinan’ları hizmete başlıyormuş.

00- Talas Belediyesi asfalt sezonunu açmış.

 

Gürkan Ofis Mobilyaları