KANALIMIZA ABONE OL

YEREL BASINA DESTEK OL

 


EDİTÖR

SAYFA EDİTÖRÜ

 Uğur ALTUNER
 editor@kayserihaber.com.tr

   


SAMİ DAYANGAÇ


DEVLETTE MEMUR OLMAK

GÖZLEM - Sami DAYANGAÇ


Devlette memuriyet konusu Osmanlılara kadar dayanan bir çalışma şeklidir. Cumhuriyet kurulması ile birlikte 1926 yılında Memurin Kanunu çıkarılmış, dönem dönem eklemeler de yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda devlet işleyişinin belli bir düzene girmesi açısından düzenlemelere gidilmiş, ne yazık ki bu düzenlemeler yabancı bilim adamlarının hazırladıkları raporlar doğrultusunda çıkarılmıştır.

1960 yılında devlet personel dairesi kurulmuş, 1965 yılında meşhur 657 sayılı yasa yürürlüğe girmiştir. Bu kanun detaylı incelendiğinde memurlara adeta dokunulmazlık zırhı bürümüştür. Kamuda sadece memurlar görev yapmazlar. Birçok kamu kuruluşunda işçi statüsünde aynı büroda çalışanlar hep tartışıla gelmiştir. Mesela karayolları, DSİ gibi ilk akla gelen devlet kuruluşlarında aynı büroda çalışan memur ve işçi arasında neredeyse 3 kat fark bulunması adil olmamakla birlikte ne yazık ki düzenleme yapılmamıştır.

Memur Kanunu’ndan sonra sözleşmeli personel konusu işleme konulmuş, ücretli ve taşeronla da devam ede gelmiştir.

Memur Kanunu’nda çalışanlar lehine bulunan ayrıcalıklı hükümler ışığında işçilere yapılanların hiçbiri memurlara uygulanamaz. Farklı yerlerde çalıştırılamaz, yüz kızartıcı bir suç işlemezse görevine son verilemez. Pek çok ayrıcalıklı hakları mevcuttur.

Memuriyetin de doğru ve adil kullanılmadığını çevremizden gözlemleyebiliriz. Öğretmen olan biri bu gün kamuda üst düzey yönetici. Yine imamlık yapması gereken, devletin bu konuda yetiştirdiği pek çok kişi yine kamuda üst düzeyde makam sahibi.

Uzman çavuşlar yetiştirildikleri alanda görev değil, kamuda yatay geçişle başka alanlarda yöneticilik yapmıyor mu?

Yaşı 45 üzeri olanlar çok iyi hatırlar, 80 İhtilali öncesi şehrimizde öğretmen okulu vardı. 2 ayda öğretmen olanlar çoğunlukta. Şimdi öğretmen olmak çok zor. Oysa o kadar çok açık var ki. Eğitim alanında bir sistem olmadığı için, bu yıl okula yazılanlar, aynı sistemle asla mezun olamıyor. Ha bire değişiklik. Öğretmenlerde de bir standart olmalıdır. Sınav yapılır, kazanan öğretmen olarak atanır. Yok ücretli, yok sözleşmeli. Dengeler asla değişmemelidir. Lüzumsuz dersler mutlaka kaldırılmalıdır. Sabahın 7’sinde yani ilk ders beden eğitimi olur mu? Bir beden eğitimi öğretmeni olur, o öğretmen de Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden gelir, okula toplu olarak haftanın son dersi spor yaptırır gider. Şimdi beden eğitimi öğretmenleri ne yapıyor?

Bir daireye müdür olarak atandınız, asla değişiklik yapamazsınız. Kimseyi yerinden oynatamazsınız. O personelle başarı olsaydı müdür değişmezdi ki. Bize göre 657 sayılı yasa derhal kaldırılmalı, her çalışanı kapsayacak şekilde KAMU ÇALIŞANI haline dönüştürülmelidir. 60-65 yaşına kadar elinden iş gelmeyen, vurdumduymaz, sorumsuz çalışanlara neden katlanılsın?

Başka yere tayin etmeye, görevlendirmeye kalksanız nasıl oluyorsa aynı gün yürütmeyi durdurma kararı alınıyor.

Dememiz o ki, çalışan çalışmayanın belli olduğu, farklı ücretlendirmelerin olduğu, memur, hizmetli, ücretli, sözleşmeli, taşeron vs yerine kamu çalışanı adıyla tek çatı altında toplanılan bir sistem mutlaka gelmelidir.

Gürkan Ofis Mobilyaları