KANALIMIZA ABONE OL

YEREL BASINA DESTEK OL

 


EDİTÖR

SAYFA EDİTÖRÜ

   Süleyman ERDOĞAN
   editor@kayserihaber.com.tr                      

   


Prof. Dr. Ünal ÇAMDALI


GENÇLERE SINAVLARLA İLGİLİ TAVSİYELERİM?

Bilimsel ve Sistemsel Bakış - Prof. Dr. Ünal ÇAMDALI


Değerli dostlar, artık okullar tatile girmek üzere. Bu hafta Cuma günü itibariyle ilk ve ortaöğretimde okuyan tüm öğrenciler tatile girecekler. Ancak hafta sonu üniversiteye giriş sınavları var. Liseyi bitirenler bu sınava girecekler. Bu vesileyle, öncelikle tüm gençlere başarılar diliyorum! Umarım sınavlar onlar için, gelecekleri için, ülkemiz için hayırlı sonuçlar getirir. Üniversiteye giriş sınavları ne de olsa gençler için önemli bir sınavdır. Onların gelecekteki yaşamlarının şekillenmesinde etkili olacak bir köprüdür. Kimileri bu köprüyü geçecek, kimileri de gelecek yılda geçmeye çalışacaktır. Sağlık olsun, hayırlısı olsun. Geç olsun, güç olmasın. Yeter ki kararlılık olsun. Azim olsun, gayret ve çaba olsun. Hiçbir şey boşa gitmez. Kullar etse de derler ya Yaradan emekleri zayii etmez?

Değerli gençler, yaşamın kendisi bir sınavdır; yaşam hep bir sınavdır. Bunu unutmayınız. Sınavın biri biter, diğeri başlar. Yaşam hep böyle devam eder. Beşikten mezara kadar? Öncelikle yaşam, normal koşullarda kısmet olursa da pek çok insan için uzun bir maratondur. Sağlıklı olmak, uzun yaşamak, yaşlanmak bazı insanlar için kısmet olmasa da aslında bunlar bir nimet olsa da dilerim herkes uzun, sağlıklı ve huzurlu bir ömür sürer! Yaşamak tüm sıkıntılara rağmen yine de güzel gider. Hele de bir şeyler üretiyor ve faydalı da olunuyorsa anlamı artarak ilerler?

İnsanoğlu yaşamda var olduğu sürece hep bir şeyler üretmek ve bir işe yaramak ister. Yaşam bu noktada bir anlam üzerinden devam eder. Yaşamda anlamsızlık pek olmaz. Olursa da sıkıntılar ortaya çıkar. Bu da pek istenen bir şey değildir. Bu yüzden emekli olmuş pek çok insan, anlam hususunda bazı sorunlar yaşayabilmektedir. Emekli olunca birden bire kendini değersiz ve anlamsız hissetmektedir. Bu da yaşamı olumsuz etkilemekte ve psikolojik sorunların oluşumu ile birlikte fizyolojik olarak da hızlı bir çöküşün ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu açıdan, yaşam hep bir devinim ve mücadele üzerinden devam ettiğinden; bu tür sonuçlar kişisel yaşamı olumsuz etkilemekte ve akıbeti de pek de hayırlı etmemektedir. Dilerim sizler ve bizler için akıbet hayır olur. Ömrünüz uzun ve huzurlu olur. Sağlık ve sıhhat içerisinde yürür?

Değerli gençler, yaşam sınavı hep devam ediyor. Bu açıdan rahat olun. Bu sınavı hayatın sonu olarak görmeyin. Ancak önemsiz de görmeyin. Ortada olun. Meslek seçimi gelecekteki yaşam için oldukça önemlidir. Meslek ve iş, kişilerin yaşamını etkileyen en önemli hususlardan biridir. Bunlar kişilikleri bile etkilemektedir. Hatta bırakın etkilemeyi değiştirmektedir. Yıllar önce tanıdığım pek çok arkadaşın değiştiğini gördüm ve şaşırdım. Değişimde mesleklerin ve yaşam koşullarının çok etkili olduğunu gözlemledim. Meslek yaşam alanlarının ve bunun sonucunda oluşan çevrenin, kişiler üzerinde önemli etkilerinin olduğunu düşünüyorum. Tıpkı daha önce vurguladığım; sistem-çevre ilişkisi gibi. Kişileri de sistemleri de çevre önemli derecede etkilemekte hatta değiştirmektedir. Bu herkes için yüzde yüz geçerli bir kural olmasa da genel geçer bir kuraldır. Herkesi etkiler. Kimini az, kimini çok. Bu açıdan meslek seçimine, gençlerin önem vermesi gerekmektedir. Bu konuda hassas olmaları, onlar açısından hayatidir.

Değerli gençler, yaşamda başarılı olmak için sağlam ve ciddi bir eğitim mutlaka çok gereklidir. Bu yadsınamaz bir gerçektir. Bunun aksini söylemenin manası da pek yoktur. Ancak yaşam sadece akademik hayattan, diplomadan da ibaret değildir. Böyle olsaydı, hani bir söz var ya filozoflar kral olurdu. Yaşamda kralların filozof olması daha çok görünmektedir. Filozofların kral olmasından daha çok kralların filozof olması daha yaygındır. Zira pratik yaşamın ortaya koyduğu sistemin de kendine mahsus özellikleri vardır. Pratik yaşamın değerleri, zaman zaman teorik anlayıştan uzaklaşsa da orayı anlamak ve orada başarılı olmak için de önemli çaba göstermek ve emek vermek gerekmektedir. Dolayısıyla bir okul kazanamayınca nasıl ki her şeyin sonu olmayacak; kazanınca ve mezun olunca da her şey halledilmiş ve tüm sorunlar çözülmüş olmayacaktır. Zira okulla ilgili sınavların bir kısmı bitse de diğerleri yani yaşamla veya daha üst eğitim ile ilgili sınavlar başlayacaktır. Bu açıdan, yaşamda soğukkanlı ancak kararlı bir yapı sergilemek, başarı için önemlidir. Az da olsa bir işi başarmak için emek vermede süreklilik de önemli bir tavsiyedir.

Değerli gençler, yaşamda yukarıda da ifade ettiğimiz gibi teorik bilgi kadar pratik bilgilerin de önemli olduğu gerçeği göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. Teorik bilgiler nasıl ki kitaplardan, çeşitli yayınlardan ve uzmanlardan öğrenilirse de pratik bilgiler de yaşamdan tecrübe ile öğrenilir. Tecrübe de zamanla ve yaşayarak gelişen bir olgudur. Bu bakımdan, eskiler her ne kadar akıl yaşta değil, başta deseler de akıl başa, zamanla yani tecrübe ile gelmektedir.

Teorik bilgi, yaşamı anlamak ve modellemek için; tecrübe de gerçeğin yaşamdaki yerinin ve etkisini anlamak için gereklidir. Bu durum bir kuşun kanatları gibidir. Birisi teoriden, diğeri de tecrübeden gelmektedir. Kanatlar ne kadar güçlü ise uçmak da o kadar kolay ve etkindir. Bu bakımdan: Gençler! Hayatın her iki yönüne de önem verin! Her ikisinde de kendinizi yetiştirmeye çalışın ki kuş misali başarılı uçuşlar yapın ve yine kuş misali diğer canlılara yem olmayın. Hayatta hep öğrenen olun. Hep talep eden olun, talebe olun ancak asla boş veren olmayın. Zira eşyada entropiyi yani kaosu artırmaya meyilli bir yapı sergileyen entropi yasası; boş vermişlerin, mücadele etmeyenlerin, yeterli emek ve çaba vermeyenlerin yanında olur. Onların olumsuz durumlarının daha da derinleşmesine katkı verir. Bu itibarla, entropiyi yönetmek gerekir. Entropi yönetilemezse geleceğiniz açısından istenmeyen durumlar oluşur. Bu da size fayda değil zarar verir. Umut değil, umutsuzluk verir. Yaşamın gayesi de bu değil. Tecrübeler bunu söyler. Benden söylemesi?

 

Hoşça kalın?