KANALIMIZA ABONE OL

YEREL BASINA DESTEK OL

 


EDİTÖR

SAYFA EDİTÖRÜ

 Uğur ALTUNER
 editor@kayserihaber.com.tr

   


İDRİS YAVUZ


İSLAM'DA İLMİN ÖNEMİ

YAVUZCA - İdris YAVUZ


Aslında ilmin vatanı yoktur. İlim insanlığın ortak malıdır. İlmi bilmeyenler öğrenir, bilenler de öğretirler. Bilinmelidir ki, müspet ilmin derinliklerine inildikçe İslamiyet’in gerçek hüviyeti ortaya çıkacaktır. Artık çağımız, bilgi işlem çağıdır.

İslam’ın özünde, ilim öğrenmenin yararları ve bilgisizliğin zararları geniş bir şekilde anlatılmaktadır. İslam’ın ilk emri ise ‘OKU’ dur.( Alak s.1-17)

“ Hiç bilenlerle, bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer s.a.9)

“ Kör ile gören, karanlıkla, aydınlık, gölge ile yakıcı sıcaklık asla aynı olmaz” (Fatır s.a.19-21) Bu ayeti açıklayan müfessirler “ Körü; cahil, göreni de alim” diye ifade ederler. Karanlıktan murat; bilmezliğin her türlüsüdür. Aydınlık ise “bilgiyi” işaret eder.

“ Bilgide yüksek noktaya gelenler var ya; işte biz onlara çok büyük ödüller vereceğiz” ( Nisa s.a.162’de) ilahi emirler yer almaktadır.

Hz. Muhammed (s.a.v) ise; “ İlim adamları, yeryüzünü aydınlatan gerçek ışıklardır. Onlar hem dünya, hem de ahiret yolunu gösterirler”.

“Allah’tan faydalı ilim dileyiniz, faydasız ilimden ona sığınınız.”

“Âlimin bir günlük ilim çalışması, 70 yıllık (nafile) ibadetinden hayırlıdır.”

“İlim mümin’in yitiğidir, onu nerede bulursa alsın”

“İbadetin en üstünü, ilim için çalışmaktır.”

“İnsanların peygamberlik derecesine en yakın olanı, cihat ile ilim erbabıdır”

“Âlimlerle birlik olun, namınız göğe yükselsin”

“İlim öğrenmek (kadın-erkek) her Müslüman’a (farz) borçtur.”

“İlim Çin’de de olsa onu arayıp bulunuz”.

“İlim isteklisi, rahmet isteklisidir.”

“İlim, sağanak halindeki yağan yağmur gibidir.”

“İlim, İslam dininin temelidir”

“İlim adamının uykusu, cahilin ibadetinden hayırlıdır.”

“İlim ancak öğrenmekle elde edilir.”

“Kıyamet alametlerinden biri de ilmin atılması, cahilin tutulmasıdır.”

“Âlimlerin mürekkebi, kıyamette şehitlerin kanlarıyla denk tutulur.”

“Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz” buyrulmaktadır.

Hz. Ali (r.a); “Bana bir harf öğretenin kölesi olurum.” Çocuklarınızı gelecek zaman için hazırlayınız”. “İlim, maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen korursun; fakat ilim seni korur.” “Mal harcamakla azalır, ilim sarf etmekle çoğalır.” demektedir

Bu konuda yaygın olan bir söz vardır; “Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir”

Bedir Savaşı’nda esir olan müşrikleri, on Müslüman’a okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılmaları, İslam’ın ilme ne denli önem verdiğini ortaya koymaktadır.

İmam-ı Malik;” ilmin kalkanı bilmiyorum demektir” diyor. Aslında bu söz bilginin inkârı değil, bilinecek şeylerin ne kadar çok olduğunun ispatıdır. Bilinmeyeni bilirim demek, cehalettir. İlim, dinden ayrı değildir. “İbn-i Kemal Paşa;

”Âlim ile cahil rütbede bir olsa da, hakikatte denk olmaz

Altın ile taşın ağırlıkları aynı olsa da, kıymetleri bir olmaz” diyor.

Günümüzde, gerçek manada inanan ve kendisini insanlığın hayrına adayan ilim adamlarına da aynı saygı ve ilginin gösterilmesi temenni ve dileğimizdir.

Gürkan Ofis Mobilyaları