SÜMER LİSESİ…
Bilimsel ve Sistemsel Bakış - Prof. Dr. Ünal ÇAMDALI
Tarih: 27.7.2019 00:00:04 / 1064okunma / yorum
Prof. Dr. Ünal ÇAMDALI

Değerli dostlar, sıcaklıkların arttığı buna karşın okuma oranlarının azaldığı şu tatil ayında, bugün de sizlere Sümer Lisesi ile ilgili bazı paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Bilindiği üzere Sümer Lisesi normal lise kategorisinde, Kayserinin ikinci lisesidir. Öğretime başladığı 1967-68 döneminde, Kayseri Lisesinin Şubesi olarak açılmış. Zira daha önce Kayseri´de lise olarak sadece Kayseri Lisesi varmış. Bu yüzden de adına sadece Lise demişler. Binasının ön duvarında bile sadece LİSE yazısı var. O zamanlar şehirde başka da bir lise yokmuş. Ülkemize hizmet veren çok değerli insanlar buradan mezun olmuş… Bilim, edebiyat, sanat ve nice devlet adamlarını mezun etmiş. Onları saymakla bitiremezsiniz. Müzeye dönüştürülen tarihi binası gezildiğinde, önemi daha iyi anlaşılacaktır.

/resimler/2019-7/26/1802236873733.jpg

Sümer Lisesi ise adını yanında bulunan Sümer Bez Fabrikasından almış. Fabrika şehirde kurulan ilk fabrika. Hatta Türkiye Cumhuriyetinin ilk bez fabrikası. Lisenin yakınında bir ilkokul ile bir de ortaokul vardı. Ayrıca önceleri kız öğretmen okulu sonra da eğitim enstitüsü olarak adlandırılan, yüksekokulu bile vardı. Ben okurken eğitim enstitüsü olmuştu. Buradan mezun olanlar, ilkokul öğretmeni oluyordu. Yüksekokul binası sonra mühendislik akademisi olarak hizmet vermeye başladı. Mühendis yetiştirdi. Okulun yakın semtlerinden olan Sümer Mahallesi veya Yeni Mahallede oturan bir çocuk, o bölgeden çıkmadan, dönemine göre ilkokul öğretmeni veya mühendis olma olanağına sahipti. Babası da Sümer Bez Fabrikasında çalışıyorsa aile boyu orası; onların yaşam, kazanç ve meslek edinme alanı olabilirdi. Bu hayali çocuğun; babası bez fabrikasında çalışır, ailece fabrika lojmanlarında oturur ve kendisi de o bölgede örneğin öğretmen olup Sümer İlkokulunda veya mühendis olup Sümer Bez Fabrikasında çalışabilirmiş. Bir ömür boyu orada kalabilirmiş. Buna da imkân varmış. Böyle bir çocuk var mıymış? Bilemem ancak böyle bir potansiyel oluşmuş. Bugün bakıldığında; fabrika, lojmanlar ve dört okul, planlama olarak çok iyi düşünülmüş. Okulu yaptıran Milli Eğitim Bakanlığı yer konusunu da iyi düşünmüş. Burada okuyan herkesin, bence Bakanlığa ve fabrikayı kuranlara ciddi vefa borcu oluşmuş. Bu olgunun sürekli vurgulanması da gerekli olmuş…

Kayseri Lisesi mezunları kadar olmasa da Sümer Lisesi mezunlarında da son zamanlarda bir aidiyet bilincinin geliştiğini gözlemlemekteyim. Ancak yeterli görmüyorum. Bilincin daha da geliştirilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Bununla ilgili Sümer Lisesi Mezunları Derneğinin, okul yönetiminin de desteğiyle bazı etkinliklerini zaman zaman sosyal medyada görüyorum. Bu tür etkinliklerin daha da artırılmasını temenni ediyorum. Etkinliklerin gerçekleşmesinde okulun bir önceki müdürü Murat Şimşek Hocanın da emeklerinin olduğunu biliyorum.

Değerli Dostlar, Kayseri ticarette ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Hemşerilerimizin bu konudaki ünü bilinir. Onların bu yönü biraz da tarihsel yapı ile ilgili olsa gerek. Zira tarihteki ilk ticari belgelerin, bildiğim kadarıyla Kayseri´de bulunmuş olduğu bir gerçek. Dolayısıyla burada, ticaretin seviyesi ile ilgili belli bir potansiyelin oluştuğu hususunda söylenecek fazla bir söz olmasa gerek. Potansiyelin oluşumunda belki de Kayserinin ipek yolu üzerinde olmasının ve eski zamanlardaki Gayri Müslüm Halkının da etkilerinin olduğunu düşünmekteyim. Ticaret bu şehirde bir kültür haline gelmiş. Zaten bir olgunun bir toplumda yer bulması için onun toplumsal kültürün bir parçası olması önemli unsurdur. Ticaret de bu şehirde taban bulmuş, kültür olmuş. Salt ticaret, tek başına yeterli mi? Değil elbette. Bilimle ve teknolojiyle desteklenemeyen hiçbir olgunun, maalesef uzun süreli etkili olma şansı yoktur. Bu bakımdan bilimsel ve kültürel alanda da şehrin daha ileri noktalara taşınması, elbette önemlidir. Şehre yakışanı da budur. Dünyanın ilk tıp fakültesinin bu şehirde olması; Osmanlı Devletinin İlk Rektörünün bu şehirli olması tesadüfi değildir. Bu noktada, eğitim önemli bir yer teşkil etmektedir. Bunun daha da iyi kavranması gerekmektedir. Zira ileri toplumların aynı zamanda bilgi toplumu olarak tanımlandığı, internetin, yapay zekânın, robotun daha da yaygınlaştığı bu dönemde, bilgi olmadan ilerleme de mümkün değildir. Teknoloji olmadan da zenginleşmek ve büyümek olanaklı değildir. Bunlar çağın hakikatlerindendir.

Değerli Dostlar, bu bağlamda Sümer Lisesi ülkemizin eğitim ve kültür alanına çok katkısı olan bir okulumuzdur. Pek çok değerli insan bu okuldan mezun olmuştur. Bunları şimdilik saymıyorum. Ancak daha sonra bu konu üzerinde de ayrıca durmak gerektiğinin önemli olduğunu düşünüyorum.

Lisenin çevresi, bizim okuduğumuz dönemlerde daha doğal haldeydi. Çok geniş bir bahçesi vardı. İçinde futbol sahası ile basketbol sahası vardı. Ayrıca küçük de olsa bir bahçesi vardı. Ortaokul ile arasında geniş bir sokak vardı. Okulun etrafında ağaçların olduğunu hatırlıyorum. Etrafta çok geniş bir alan vardı. Kayseri´de bir bakıma buraya benzerdi. Çok modern değildi, fakat doğaldı. Lisenin bulunduğu bölge, şimdiki mevcut bölgeden çok farklıydı. Bölgenin son halini ilk gördüğümde, çok şaşırmıştım. Adeta binalarla dolmuş; ne ağaç kalmış ne de eski geniş yollar... Çok değişmiş. Değişimde nüfus ve şehirleşme oranlarının artışının da kuşkusuz önemli rolü var. Ancak, genel olarak modernite ile doğal yapıyı pek bağdaştıramadık. Modernite; batıda ortaya çıkan bir kavram olarak, gelenekten kopuşla birlikte bireysel ve toplumsal alandaki değişimi ve dönüşümü ifade eden bir kavramdır. Bizde ise modernite, gelenekten kopuş ile birlikte doğadan da kopuşun sembolü olmuş sanki... Bu noktada batı ülkelerinin, gelenekten kopsa da doğadan tam olarak kopmadıklarını, söylemek mümkündür. Zira modern devletlerin ve toplumların çevre bilinçlerinin de yüksek olduğu, bir gerçektir. Bu bakımdan, kalkınmada başarılı olsak da çevre konusunda çok başarılı olduğumuz söylenemez.

Değerli Dostlar, bir ara lisenin başarısı konusunda düşüşlerin yaşandığını orada çalışmış olan hocalarımızdan duymuştum. Ancak son yılarda özellikle fen lisesine de dönüşmesiyle ciddi bir atak yaptığını, halen okulun Müdürü olan Yusuf Özkara Hocadan işittim. Kendisiyle zaman zaman okulla ilgili değişik konularda konuşuyoruz. Bazı hususlarda destek de olmaya gayret ediyorum. Değerli, gönüllü ve mütevazı bir kişi. Bana verdiği bilgilere göre okul Fen Lisesine dönüştükten sonra öğrenci alımında; Türkiye´deki ilk 100 lise içerisinde 22. sırada, Kayseri´de ise Kayseri Fen Lisesinden sonra 2. sırada yer almıştır. Okul ayrıca TUBİTAK Liseliler Arası Proje Yarışmasında Fizik ve Biyoloji alanında bölge birincisi seçilmiştir. Ülke genelinde ise Biyoloji alanında, Türkiye üçüncüsü olmuştur. Okulun ayrıca robot yarışmalarına katıldığı, satranç ve diğer kültürel alanlarda da çeşitli etkinler içerisinde olduğu Yusuf Hoca tarafından belirtilmiştir. Okulun kapalı spor salonunun tamamlandığı ve konferans salonunun da yapım aşamasında olduğu bildirilmiştir. Okul; derslikleri, pansiyonu, yemekhanesi ve diğer kültürel ve sportif alanları ile bugün güçlü bir yapı sergilemektedir. Geleceğin bilim, sanat, ticaret, yönetim ve diğer alanlarında başarılı olacak nesillerin, lisemizden ve şehrimizden çıkması bizi de gururlandıracaktır.  

Değerli Dostlar, ülkemizin en önemli kaynağı insan kaynağıdır. İyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için de sağlam bir eğitim gerek koşuldur. Eğitim olmadan büyük başarılar beklenemez. Teknoloji olmadan da kalkınma olamaz. Salt teknoloji de tek başına yeterli kalamaz. Bunun da bilinmesi gerekir. Madenler, ormanlar, tarım, hayvancılık, deniz, su gibi bir ülkenin çeşitli doğal kaynaklarının varlığı da önemlidir. İşlenmesi ve değerlendirilmesi de… İhmal edilmemesi de gerekmektedir. Bunların değerlendirilmesi için yine de eğitim gerekmektedir. Eğitimsiz bir şey beklenmemelidir. Eğitimin güçlü olması için de eğitim kurumlarının güçlü bir yapısı olmalıdır. Bu bakımdan, son tahlilde eğitim kurumlarımızın güçlü olması hususu, hepimizin sorumluluğundadır. Kimse bu sorumluluktan muaf değildir. Hele de Sümer Lisesi Mezunları hiç değildir. Hepsinin sorumluluğu vardır. Daha çok çalışması ve daha aktif olmaları gerekmektedir. Her konuda…  

Bu vesileyle, okulun başarısında emeği geçenleri kutlar, orada idarecilik, öğretmenlik yapmış hocalarımızdan ve mezunlarından ebediyete göç edenlere rahmet, yaşayanlara ömür, öğrencilerine ve arkadaşlarıma da selam eder, halen okuyan öğrencilerin de gözlerinden öperek başarılarının devamını dilerim.

Son olarak da birinci olmaktan ziyade bir inci olmanın daha önemli ve anlamlı olduğunu; başarıyı sadece nicelikte değil nitelikte de aramak gerektiğini ifade ederim. Ayrıca bu yazının da herkese faydalı olmasını ümit ederim...

 

Hoşça kalın…

Anahtar Kelimeler: SÜMER, LİSESİ
Yazarın Diğer Yazıları
KAYSERİLİ EMİN AMCA (07 Ekim 2019 - Pazartesi)
KAYSERİ LİSESİ (30 Eylül 2019 - Pazartesi)
ALINGANLIK ÜZERİNE (23 Eylül 2019 - Pazartesi)
BASKETBOL ŞAMPİYONASI VE ANIMSATTIKLARI (16 Eylül 2019 - Pazartesi)
ZAMANDA YAŞAMAK ZAMANLA ANLAMAK (26 Ağustos 2019 - Pazartesi)
İNSANLAR, BAYRAMLAR VE ANLAMLAR… (19 Ağustos 2019 - Pazartesi)
BU NASIL BİR DAVRANIŞ?.. (05 Ağustos 2019 - Pazartesi)
SADECE BİZ Mİ VARIZ? (15 Temmuz 2019 - Pazartesi)
HANGİ SORUNLARA HANGİ SORULAR… (12 Temmuz 2019 - Cuma)
FİZİK BİLMEK NE ANLAMA GELİR?.. (04 Temmuz 2019 - Perşembe)
SORUNSUZ BİR YAŞAM OLACAK MI?.. (29 Haziran 2019 - Cumartesi)
SORUNLARI KİMLER ÇÖZECEK? (27 Haziran 2019 - Perşembe)
DÜNYA KAÇ MİLYAR İNSANI BESLEYEBİLİR? (22 Haziran 2019 - Cumartesi)
DİLİN ÖNEMİ VE DEĞERİ (20 Haziran 2019 - Perşembe)
BİR SINAVIN ARDINDAN… (18 Haziran 2019 - Salı)
İNSAN KAYNAĞIMIZ (15 Haziran 2019 - Cumartesi)
GENÇLERE SINAVLARLA İLGİLİ TAVSİYELERİM… (13 Haziran 2019 - Perşembe)
MAL MÜLK SEVDASI… (10 Haziran 2019 - Pazartesi)
DOSTLUKLAR VE BAYRAMLAR… (04 Haziran 2019 - Salı)
KARAR VERMEK… (01 Haziran 2019 - Cumartesi)
KİŞİSEL İLETİŞİMİN FORMÜLÜ VAR MI? (30 Mayıs 2019 - Perşembe)
BİLİM SÖYLEŞİLERİ (25 Mayıs 2019 - Cumartesi)
19 MAYIS GÜNÜ KUTLAMALARINDAN BİR ANI (II) (22 Mayıs 2019 - Çarşamba)
ÇOK HIZLI AKIP GİDEN ZAMAN... (18 Mayıs 2019 - Cumartesi)
TOPLUMSAL GÜVEN SORUNU (14 Mayıs 2019 - Salı)
İNSAN DA BİR ISI MAKİNASI MI? (11 Mayıs 2019 - Cumartesi)
TOPLUMSAL ENERJİMİZ (09 Mayıs 2019 - Perşembe)
KASABAYA ELEKTRİĞİN GELDİĞİ GECE… (04 Mayıs 2019 - Cumartesi)
TUZHİSAR´IN SIHHİYECİSİ (25 Nisan 2019 - Perşembe)
KİME HANGİ BİLGİ GEREKLİ… (23 Nisan 2019 - Salı)
TÜKETEN İNSAN TÜKENEN CİHAN… (20 Nisan 2019 - Cumartesi)
KARADELİĞİN FOTOĞRAFI (18 Nisan 2019 - Perşembe)
YAPAY ZEKÂDAN DOĞAL ZEKÂYA (13 Nisan 2019 - Cumartesi)
TV KANALLARINA (AKADEMİK) BAKIŞ (09 Nisan 2019 - Salı)
HATA YAPMANIN YOLLARI (02 Nisan 2019 - Salı)
HAYATIN ÜNİVERSİTESİ OLUR DA… (28 Mart 2019 - Perşembe)
PARANIN KANUNU (26 Mart 2019 - Salı)
KIYAMETİN ENTROPİSİ (23 Mart 2019 - Cumartesi)
KÜRESEL ISINMA KÜRESEL BOZUNMA (21 Mart 2019 - Perşembe)
İCAT ÇIKARMA! (19 Mart 2019 - Salı)
KÜRESELLEŞEN DÜNYA YALNIZLAŞAN SİMA (16 Mart 2019 - Cumartesi)
HIRSLAR VE TUTKULAR (14 Mart 2019 - Perşembe)
SORUNLARIN KAYNAĞI VE ÇÖZÜMÜ (12 Mart 2019 - Salı)
BİLİM HER ŞEYİ AÇIKLAR MI? (05 Mart 2019 - Salı)
TECRÜBE Mİ TEORİ Mİ? (02 Mart 2019 - Cumartesi)
SAMİMİYET, GAYRET VE BAŞARI (28 Şubat 2019 - Perşembe)
ELEŞTİRİ VE ELEŞTİREL BAKIŞ (26 Şubat 2019 - Salı)
BİLGİNİN ÜRETİMİ VE GELİNEN NOKTA… (23 Şubat 2019 - Cumartesi)
KALIPÇI BAKIŞTAN KALBİ BAKIŞA (21 Şubat 2019 - Perşembe)
HAYAT BAYRAM OLMASA DA… (19 Şubat 2019 - Salı)
HAYAT BAYRAM OLSA İNSANLAR DA BİRLİK (16 Şubat 2019 - Cumartesi)
TELEVİZYONLARDAKİ PROGRAMLAR (14 Şubat 2019 - Perşembe)
AKIL YAŞTA MI? BAŞTA MI? (09 Şubat 2019 - Cumartesi)
BİLİMİN TABANA YAYILMASI (07 Şubat 2019 - Perşembe)
OTİZM: BİR SALGIN MI? (02 Şubat 2019 - Cumartesi)
TOPLUMSAL DUYARSIZLIĞIN ARTIŞI MI? (31 Ocak 2019 - Perşembe)
DEĞİŞEN DÜNYA DEĞİŞEN İNSAN (24 Ocak 2019 - Perşembe)
SOSYAL MEYDANDAN SOSYAL MEDYAYA (19 Ocak 2019 - Cumartesi)
YAŞAMIN ANLAMI ÜZERİNE (17 Ocak 2019 - Perşembe)
ÇEKİM VAR DA, ÇEKEN DE VAR MI? (15 Ocak 2019 - Salı)
NE KADAR VE NEREDE KUANTUM? (10 Ocak 2019 - Perşembe)
İKİ İLKOKULUM VE İKİ ÖĞRETMENİM (I) (03 Ocak 2019 - Perşembe)
ENTROPİ: YAŞAMIN BEDELİ Mİ? (29 Aralık 2018 - Cumartesi)
KİŞİSEL İLİŞKİLER VE TOPLUMSAL YAPI (27 Aralık 2018 - Perşembe)
POSTMODERN YAŞAM (25 Aralık 2018 - Salı)
MODERN YAŞAM (22 Aralık 2018 - Cumartesi)
GELENEKSEL YAŞAM (20 Aralık 2018 - Perşembe)
SİZİN ANNENİZ HİÇ ÖLMESİN… (18 Aralık 2018 - Salı)
OKUMAK VE YAZMAK (13 Aralık 2018 - Perşembe)
GENÇLERE TAVSİYELER (08 Aralık 2018 - Cumartesi)
NEREYE GİDİYORUZ? (04 Aralık 2018 - Salı)
YERELLİK Mİ? EVRENSELLİK Mİ? (22 Kasım 2018 - Perşembe)
NİCELİK Mİ? NİTELİK Mİ? (20 Kasım 2018 - Salı)
YAŞAMDAKİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM (15 Kasım 2018 - Perşembe)
ENERJİMİZİ NEREDE HARCIYORUZ? (06 Kasım 2018 - Salı)
ÜLKEMİZİN ENERJİ SEPETİNE BAKIŞ (03 Kasım 2018 - Cumartesi)
ENERJİ NEDİR? NE DEĞİLDİR? (II) (30 Ekim 2018 - Salı)
ENERJİ NEDİR? NE DEĞİLDİR? (I) (27 Ekim 2018 - Cumartesi)
Sayfa:
Resmi İlanlar

SAYFA EDİTÖRÜ

/resimler/2015-4/16/1020184616446.jpg

 

    Süleyman ERDOĞAN
     editor@kayserihaber.com.tr 
    

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
14 Ekim 2019 Pazartesi
KAYTV

Kaytv kayseri üzerinde

 

İLETİŞİM

Adres : Turgut Reis Mahallesi
İlgi Sok. Şehit İsmal Uygun Ap
No:22/A Kocasinan / KAYSERİ
Telefon : 0 352 235 63 63
Fax : 0 352 235 84 74

 

KANALIMIZA ABONE OL